Een woongebouw
passend bij de
buurt, wijk en stad

PARTICIPATIETERMIJN TOT EN MET 29 NOVEMBER

Geeft u opnieuw uw mening over De Premier?

Het afgelopen jaar heeft o.a. de Torenflatcommissie namens de buurt meegedacht over het nieuwe woongebouw op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan. Op basis van de ideeën en onderzoek naar de mogelijkheden zijn er vier ontwerpen gemaakt. Deze zijn in juni huis-aan-huis met alle omwonenden gedeeld. Daarop zijn veel goede reacties binnen gekomen. Dank u wel!

De architect heeft deze opmerkingen verwerkt tot het ontwerp dat u in de brochure en op deze website kunt zien. Het wordt een mooi groen woongebouw met een vriendelijk karakter dat past bij de buurt, de wijk en de stad. Op deze website ziet u wat wij als ontwikkelaar voor ogen hebben en hoe de ideeën van de buurt in dit ontwerp zijn verwerkt. Maar we zijn er nog niet; over een aantal zaken vraagt de ontwikkelaar opnieuw uw wensen en ideeën.

 

PLANNING

Preloader
 • Juni 2020

  Participatiemoment met de buurt

 • 3e kwartaal 2020

  Verwerken reacties en toewerken naar voorkeursvariant

 • November 2020

  Presentatie ontwerp en consultatie omwonenden

 • 4e kwartaal 2020 t/m 1e kwartaal 2021

  Wijziging bestemmingsplan en toewerken naar voorlopig ontwerp

 • 2e t/m 4e kwartaal 2021

  Procedure wijziging bestemmingsplan

 • 4e kwartaal 2021

  Aanvraag omgevingsvergunning

 • 1e kwartaal 2022

  Omgevingsvergunning ter inzage

 • Start bouw in 2022

Voorwoord

“Ons doel: een gebouw waar mensen blij mee zijn”

De hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan krijgt de komende jaren een heel ander karakter. Hier komt een woongebouw dat er vriendelijk uitziet, van dichtbij en veraf. Een gebouw dat zich geleidelijk opent voor bewoners, bezoekers en de buurt. Een klein leefgebied voor planten en dieren, met veel groene gevels en daken en een hof. Een nieuw herkenningspunt voor de wijk en de stad.

‘De Premier’ wordt een thuis voor ongeveer driehonderd huishoudens. Er komen appartementen en huizen in verschillende types voor een heel diverse groep mensen: sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters en doorstromers van alle leeftijden. Goed nieuws dus voor alle mensen die (soms al lang) op zoek zijn naar een woning in Leiden.

Zo’n plan heeft natuurlijk impact op de omgeving. ‘Wat betekent dit voor ons uitzicht, de parkeerdruk in de buurt, het karakter van de wijk?’ Het zijn enkele vragen die omwonenden terecht stellen en waar wij als ontwikkelaar op willen én kunnen inspelen. Want wij zijn er niet alleen om woningen te bouwen, maar ook om buurten mooier, prettiger en duurzamer te maken.

Daarom zijn wij sinds eind vorig jaar, samen met de architect, in gesprek met een vertegenwoordiging van buurtbewoners: de Torenflatcommissie. Ons gezamenlijke doel is een gebouw waar bewoners en omwonenden de komende tientallen jaren blij mee zijn. We hebben goed geluisterd naar de wensen van de buurt en allerlei varianten voor het plan onderzocht. Eéntje springt eruit!

We zijn nu al trots op wat het gaat worden. Maar we zijn er nog niet. Met u willen we graag in gesprek over een aantal zaken. Net zoals de Torenflatcommissie ons veel goede inzichten heeft gegeven, hopen we dat ook u nog een paar parels voor het plan in petto heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat u de wensen van de buurt in dit ontwerp terugziet. Misschien bent u er wel enthousiast over, of ziet u hoe het nog beter kan worden. We horen het graag!

Jan van Duijn
Directeur Van Rhijn Projectontwikkeling

 

Terugblik

Sinds september 2019 is Van Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelaar van de locatie op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan. Hier komt een nieuw modern woongebouw met een grote diversiteit aan woningen. De basis voor het plan is de Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad van Leiden heeft vastgesteld. Daarin zijn belangrijke zaken als hoogte en omvang bepaald. Samen met omwonenden wil de ontwikkelaar een goed en breed gedragen plan maken. De Torenflatcommissie heeft in de buurt goed geluisterd naar de wensen en ideeën en deze ingebracht in het ontwerp.

Meerdere varianten

De ontwikkelaar, architect en Torenflatcommissie hebben in de eerste helft van 2020 samen allerlei opties voor dit plan bestudeerd. Hoge en lage bouwdelen met meer en minder massa. Gebouwen die dichterbij en verder van de bestaande woningen staan. Allerlei opties voor voldoende parkeerplaatsen uit het zicht. Meerdere oriëntaties t.o.v. de zon. En diverse varianten om meer groen in de buurt te brengen. Dat heeft geleid tot vier mogelijke ontwerpen die wij in juni 2020 met de buurt hebben gedeeld. Uit die reacties kwam een voorkeursmodel en ook suggesties ter verbetering. Die suggesties en opmerkingen gingen o.a. over het tegengaan van wind om het gebouw, de invulling van de begane grond, de afstand tot de bestaande bebouwing, de zichtlijnen en de toegankelijkheid van het groen. Die punten zijn nu door de architect verwerkt in het ontwerp dat u op deze website en in de brochure kunt zien. Dit leggen wij graag weer aan u voor.

Uw opmerkingen verwerkt

In juni heeft de ontwikkelaar in de omgeving huis-aan-huis een brochure verspreid met daarin vier ontwerpen. De vraag was: wat vindt u van deze ontwerpen? Er zijn veel reacties binnengekomen, die goed te gebruiken waren. Eén variant bleek de meeste voorkeur te hebben, maar met een aantal opmerkingen: over het tegengaan van wind om het gebouw, de invulling van de begane grond, de afstand tot de bestaande bebouwing, de zichtlijnen en de toegankelijkheid van het groen. De architect heeft deze opmerkingen verwerkt tot het ontwerp dat u op deze website en in onze brochure kunt zien.

Bekijk de reactiesDoet u weer mee?

Consultatie van de buurt

Preloader
 • 13 november t/m 23 november

  Aanmelden digitale bijeenkomst

  Vanaf vrijdag 13 november tot en met vrijdag 20 november kunt u zich indien gewenst aanmelden voor een digitale bijeenkomst. Deze bijeenkomst(en) zullen plaatsvinden op een of meerdere dagen (van maandag 23 november tot en met donderdag 26 november). Hier kunt u uw voorkeuren aangeven voor dag en tijdstip om deel te nemen aan een bijeenkomst. Wij zorgen daarbij per sessie voor een niet al te grote groep deelnemers zodat iedereen ruimte krijgt om vragen te stellen of te reageren. De digitale bijeenkomst zal middels Zoom of een vergelijkbaar programma worden georganiseerd. Zodra u zich heeft ingeschreven en uw voorkeuren heeft aangegeven, ontvangt u van ons een e-mail met een link waarmee u eenvoudig kunt deelnemen aan de digitale bijeenkomst.

 • 13 november t/m 29 november

  Geef uw mening

  De ontwikkelaar verneemt graag uw wensen en ideeën over verschillende onderwerpen. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om elkaar tijdens een bijeenkomst fysiek te ontmoeten.

   

  Tot en met zondag 29 november ontvangen wij graag uw reacties en opmerkingen op onze vragen over het ontwerp. Dat kan hier.

   

  Alle reacties worden verzameld en zijn daarna openbaar.