Op 11 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten om het concept beeldkwaliteitsplan De Premier voor inspraak vrij te geven.

Toelichting

Dit beeldkwaliteitsplan heeft specifiek betrekking op de ontwikkeling van De Premier aan de Vijfmeilaan en Churchilllaan. Enerzijds dient het document als inspiratie voor de architect en de ontwikkelaar bij de uitwerking van de bouwplannen. Anderzijds zal het beeldkwaliteitsplan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de bouwplannen.

Inzage

Het concept beeldkwaliteitsplan De Premier ligt met ingang van vrijdag 21 januari 2022 voor zes weken ter inzage. De digitale stukken zijn te vinden op de projectpagina van de gemeente Leiden www.leiden.nl/depremier. Het concept beeldkwaliteitsplan kan tot en met donderdag 3 maart 2022 ook worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00.

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kunnen inwoners, bedrijven een belanghebbenden een inspraakreactie (zienswijze) indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van het zaaknummer ‘Z/22/3347186’ en ‘inspraak concept beeldkwaliteitsplan De Premier’. Digitaal kan dit via www.leiden.nl/inspraak. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via 14 071 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.