Historie

Groei door

Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is er een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Deze kunt u terug vinden bij downloads. Hierin worden onder meer gemeentelijke-, ruimtelijke kaders en het gewenste programma benoemd.

De Nota van Uitgangspunten is op 24 januari 2019 door de Raad van de gemeente Leiden vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten treft u onderstaand:

 • Maximaal bouwprogramma van 39.500m² BVO
 • Woningbouw met in de plint de mogelijkheid tot een woon/werk- programma of een ander programma wat bijdraagt aan de omgeving
 • Circa 30% van het aantal woningen bestaat uit sociale (huur)woningen en circa 20% uit starterswoningen;
 • Parkeren dient inpandig, uit het zicht en zoveel mogelijk ondergronds te worden uitgevoerd
 • Toevoeging van extra en meer groenvoorzieningen zowel op als rond de locatie.

Sinds september 2019 is Van Rhijn Projectontwikkeling de ontwikkelaar van de locatie. Met de Nota van Uitgangspunten als leidraad is het hun doel om binnen de vastgestelde kaders tot een goed en breed gedragen plan te komen wat waarde toevoegt aan de omgeving, de stad Leiden maar ook een bijdrage levert aan het verminderen van het woningtekort.

Planning

Groei verder

Het komend jaar worden procedures doorlopen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 21 januari ter inzage. Vanaf het 3e kwartaal in 2022 zullen de plattegronden van de woningen gereed zijn. Vanaf 4e kwartaal 2022 zal naar verwachting de verkoop starten. De sloop van de huidige gebouw en de aanleg van het nieuwe gebouw start in het 2e kwartaal van 2023. De oplevering wordt verwacht in 2025.

Preloader
 • 1e kwartaal 2022

  Ter visielegging Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

 • 3e kwartaal 2022

  Ter visielegging definitief bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

 • 3e kwartaal 2022

  Onherroepelijk bestemmingsplan

 • 4e kwartaal 2023

  Indiening Omgevingsvergunningaanvraag

 • 3e kwartaal 2024

  Ter visielegging omgevingsvergunning

 • 4e kwartaal 2024

  Onherroepelijk omgevingsvergunning

 • 4e kwartaal 2024

  Start bouw

 • 4e kwartaal 2026

  Oplevering