Laten we samen
tot het beste
plan komen!

PARTICIPATIETERMIJN TOT EN MET 7 JULI

Denkt u mee over de nieuwbouw van de Vijf Meilaan?

Op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan – waar nu nog een sterk verouderd schoolgebouw staat – verrijst straks ‘De Premier’. Een groen, duurzaam en nader vorm te geven appartementencomplex dat ruimte biedt aan zo’n 200 tot 300 woningen in verschillende types. Een mooie mix van koop- en huurwoningen.

Het gebouw bestaat voor een deel uit hoogbouw (maximaal 70 meter) en een deel uit laagbouw. Op straatniveau (de plint) worden er woon- en/of werkruimten gerealiseerd.

De parkeervoorzieningen worden in het gebouw ondergebracht: hierdoor blijft er maximale ruimte in de omgeving.

Met deze ontwikkeling wordt een flinke bijdrage geleverd aan de woningvraag in de gemeente Leiden. Maar bij een goed plan hoort ook dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden en de toekomstige bewoners. Door goed naar hen te luisteren en dit te combineren met onze kennis en expertise, creëren we een optimaal resultaat binnen de gestelde randvoorwaarden van de locatie. Uw mening is dus belangrijk!

Kortom: we nodigen u uit om samen met ons een nieuwe parel genaamd ‘De Premier’ aan de stad Leiden toe te voegen.

 

PLANNING

Preloader
 • Juni 2020

  Participatiemoment met de buurt

 • 3e kwartaal 2020

  Verwerken reacties en toewerken naar voorkeursvariant

 • November 2020

  Presentatie ontwerp en consultatie omwonenden

 • 4e kwartaal 2020 t/m 1e kwartaal 2021

  Wijziging bestemmingsplan en toewerken naar voorlopig ontwerp

 • 2e t/m 4e kwartaal 2021

  Procedure wijziging bestemmingsplan

 • 4e kwartaal 2021

  Aanvraag omgevingsvergunning

 • 1e kwartaal 2022

  Omgevingsvergunning ter inzage

 • Start bouw in 2022

Wat vooraf ging

Aan de Vijf Meilaan staat op dit moment een verouderd voormalig onderwijsgebouw. Het is de wens van de gemeente om deze locatie te herontwikkelen voor woningbouw. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote woningbehoefte in Leiden.

Door de gemeente is er een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Hierin worden onder meer gemeentelijke en ruimtelijke kaders benoemd en het gewenste programma aangegeven. Ook de aandachtspunten die uit eerder gehouden buurtbijeenkomsten (in 2017 en 2018) naar voren kwamen zijn hierin meegenomen. De NvU is op 24 januari 2019 door de Raad van de gemeente Leiden vastgesteld.

Sinds september 2019 is Van Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelaar van de locatie. Met de NvU als basis willen zij zich inzetten om tot een goed en breed gedragen plan te komen. Een plan dat niet alleen een bijdrage levert aan het woningtekort in Leiden, maar dat ook waarde toevoegt aan de omgeving. Zij ziet daarbij een rol weggelegd voor omwonenden en toekomstige bewoners.

Voorwoord

Wij zijn al meer dan 30 jaar actief als projectontwikkelaar, maar soms worden ook wij nog verrast door de schoonheid en de kansen van een ontwikkellocatie. Dit geldt zeker voor de plot van ‘De Premier’. Op deze markante plek in Leiden doet zich een uitgelezen kans voor om een prachtig woongebouw te gaan ontwikkelen. Een gebouw waarin het prettig wonen is en dat qua verschijningsvorm en architectuur een sieraad voor de stad wordt. Een mooie uitdaging en u kunt ons erbij helpen!

Participatie is hierbij het sleutelwoord. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet door het MBO-Rijnland (de voormalige eigenaar) en de gemeente Leiden. Dit heeft geleid tot een door de gemeenteraad geaccordeerde Nota van Uitgangspunten (NvU), zeg maar een leidraad voor de verdere uitontwikkeling.

Als nieuwe eigenaar hebben wij de afgelopen maanden hieraan een vervolg gegeven. Door gesprekken te voeren met een aantal vertegenwoordigers van VvE’s uit de omgeving hebben wij veel geleerd over de buurt, haar bewoners en de gedachten die er leven met betrekking tot deze locatie. Waardevolle gesprekken dus.

Nu wordt het tijd om ALLE omwonenden de kans te geven mee te praten. We horen dan ook graag uw mening, maar vooral ook uw ideeën over zaken als verschijningsvorm, parkeren, duurzaamheid en vergroening.

Normaal gesproken doen we dit in fysieke bijeenkomsten, maar vanwege het Corona virus vinden wij het verstandig om dit in deze fase digitaal te organiseren. Het is niet ideaal, dat realiseren we ons en het zal hier en daar best eens even ‘schuren’. Bij voorbaat hiervoor onze excuses. Maar met middelen als deze brochure, een website en een telefonisch spreekuur proberen we iedereen zoveel mogelijk te informeren en in de gelegenheid te stellen zijn of haar input te geven.

Kortom: we nodigen u uit om samen met ons een nieuwe parel genaamd ‘De Premier’ aan de stad Leiden toe te voegen. Doet u mee?

Jan van Duijn
Directeur Van Rhijn Projectontwikkeling

Architect aan het woord

Wij maken het ontwerp voor het nieuwe woongebouw op deze locatie. Ons bureau BBHD architecten & ingenieurs uit Alkmaar heeft veel ervaring met vergelijkbare opgaves. Ik verheug mij erop om ook voor deze locatie een mooi gebouw te maken. Een woongebouw dat past bij de buurt én waarin het fijn wonen is.

We zien het als een mooie uitdaging om een duurzaam gebouw te maken. Niet alleen energiezuinig, maar ook duurzaam in materiaalgebruik. We willen het gebouw ‘vergroenen’. Dit versterkt de biodiversiteit en de groene uitstraling van de omgeving en zorgt ervoor dat het gebouw alleen maar mooier wordt.

Bij mijn opdrachten werk ik graag samen met bewoners uit de buurt. Wat vinden zij belangrijk? Met hun input wordt de kwaliteit van het ontwerp nog beter!

Ton van ’t Hoff
architect-directeur BBHD architecten & ingenieurs

Bekijk de varianten
architect-depremier
 

Participatie in tijden van Corona

Normaal gesproken komen we graag met u in gesprek via bijvoorbeeld een informatieavond. Helaas is dit nu niet goed mogelijk en kiezen we voor schriftelijke en digitale middelen.

Op deze website vindt u alle informatie over het project, inclusief een videopresentatie over de vier varianten en een zon- en schaduwstudie. U kunt uw vragen, opmerkingen of ideeën hier tot en met 7 juli kwijt. Alle reacties worden gebundeld en zonder naamsvermelding op de website geplaatst.

Ons doel voor deze eerste fase is om informatie op te halen over de varianten, de opbouw van het nieuwe gebouw en de gewenste programmering.
Dit is belangrijke informatie voor ons om te komen tot een voorkeursvariant. In latere bijeenkomsten zullen onderwerpen als inrichting openbare ruimte, vergroening en sociale veiligheid aan bod komen. Maar indien gewenst kunt u ons daar ook nu al over informeren.

De voorkeursvariant wordt in een volgende participatie-bijeenkomst gepresenteerd. Hopelijk kan dat te zijner tijd in een fysieke bijeenkomst. We leggen dan ook uit waarom bepaalde onderdelen wel of niet zijn opgenomen in het ontwerp.

Mocht u geen digitale mogelijkheden zoals een computer of tablet tot uw beschikking hebben, neem dan gerust tijdens de telefonische spreekuren op donderdag 18 juni, 25 juni en 2 juli tussen 16:00 en 18:00 contact op met Van Rhijn Projectontwikkeling (071-4016041). Wij sturen u dan alle benodigde informatie per post. U kunt dan ook telefonisch uw suggesties doorgeven.

Bekijk de varianten