Ontwerp de Premier

Sinds september 2019 is Van Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelaar van de locatie op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan. Hier komt een nieuw modern woongebouw met een grote diversiteit aan woningen. De basis voor het plan is de Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad van Leiden heeft vastgesteld. Daarin zijn belangrijke zaken als hoogte en omvang bepaald. Samen met omwonenden wil de ontwikkelaar een goed en breed gedragen plan maken. De Torenflatcommissie heeft in de buurt goed geluisterd naar de wensen en ideeën en deze ingebracht in het ontwerp.

Groen gebouw

Het woongebouw wordt een natuur-inclusief gebouw en zal daardoor de biodiversiteit in de buurt versterken. In het ontwerp is gezocht om het groen op een optimale manier in te zetten. Als metafoor gebruiken wij een berg, waarbij aan de voet van de berg veel groen en bomen zijn te vinden, naar boven toe wordt de berg steeds steenachtiger. In Leiden Zuid-West komen de meeste vogels en insecten tot een hoogte van ongeveer 25 meter, ook plantensoorten zullen zich tot een hoogte van 25 meter goed thuis voelen. Daarom hebben wij gekozen om vooral de eerste 25 meter van het gebouw groen aan te kleden. Denk daarbij aan groene daken, groene gevels, groene balkons, maar ook een groene inrichting van het maaiveld rondom het gebouw. Naar boven toe wordt de inzet van het groen minder, net als bij een berg. Het groen neemt bovendien op regenachtige dagen het water op en zorgt bij warme dagen voor verkoeling. De bakstenen in de gevel sluiten straks mooi aan op het groen.

Karakter

De hoogbouw wordt een herkenningspunt op het kruispunt Churchilllaan – Vijf Meilaan. Deze exacte plek is bepaald in de Nota van Uitgangspunten van de gemeente. De midden- en hoogbouw geven de Churchilllaan het karakter van een stadsboulevard. De laagbouw aan de Eduard van Beinumstraat geeft juist een open en vriendelijke uitstraling, passend bij de buurt.

Afstand tot bestaande woningen

Het gebouw is zo ontworpen dat er maximale afstand en veel groen is tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw aan de Eduard van Beinumstraat. Er komt ongeveer 10 meter groene ruimte tussen de stadswoningen en de bebouwing van het Rigolettohof en circa 33 tot 47 meter ruimte tussen de flats aan de Eduard van Beinumstraat en de nieuwbouw.

Hoogte en massa

Het gebouw bestaat uit verschillende delen: een laag gedeelte aan de Eduard van Beinumstraat, een wat hoger deel aan de Churchilllaan en een hoog gedeelte in de vorm van een toren op de hoek van de Vijf Meilaan en Churchilllaan.

  • De laagbouw krijgt één tot vier bouwlagen (10 meter). Hier ervaart u de groene entree, de trappen naar het hof, stadswoningen en de in-/uitrit naar de parkeerplaatsen.
  • De middenbouw bestaat uit een gedeelte van 7 bouwlagen (22 meter). Ook in de toren loopt dit deel door. De groene gevels en terrassen vallen op.
  • De toren krijgt 23 bouwlagen (70 meter). Aan alle kanten biedt de toren een groene, speelse en toch rustige aanblik.

Wind

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat men bij de entree en langs de gevels de wind voelt ‘vallen’, wordt de toren voorzien van o.a. balkons en groene gevels die de wind breken. Ook wordt de gevel op bepaalde plekken wat teruggelegd om de wind te breken. Er volgt nog een windonderzoek om te kijken of het gebouw aan de norm voldoet en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Zon en schaduw

Bezonningstudies hebben aangetoond dat de direct omliggende woningen door het jaar heen soms kortdurend in de schaduw van het nieuwe gebouw komen. Vraag in de komende inspraakronde de ontwikkelaar gerust om inzicht in het effect van het gebouw op uw woning! Dat kan per dag en tijdstip gemaakt worden.

Straatniveau

Op straatniveau (de plint) aan de Eduard van Beinumstraat komen woningen. De functies aan de kant van de Churchilllaan staan nog niet vast. Hier zouden woon-/werkunits kunnen komen of een gemengd aanbod van dienstverlening zoals gezondheidszorg, maatschappelijke en administratieve dienstverlening.

Parkeren

Omdat het woongebouw dichtbij het centrum van Leiden, Station Leiden Lammerschans en ander openbaar vervoer ligt, zullen veel bewoners de fiets, het OV en deelauto’s verkiezen boven een eigen auto. Bovendien past het gebruik van de fiets, het OV en deelauto’s bij een groen gebouw als dit. Er komen parkeerplaatsen voor alle bewoners en bezoekers van het gebouw: voor eigen auto’s, fietsen en deelauto’s. Er komt een grote fietsenberging met plek voor honderden fietsen. De parkeerplaatsen komen in een ondergrondse parkeerlaag en op de begane grond uit het zicht, zodat het gebouw zijn groene aanblik houdt. De in- en uitrit komt aan de zijde van het Rigolettohof. In een nog te maken mobiliteitsplan worden duurzame mobiliteit en de parkeernorm voor dit plan verder uitgewerkt.

Vragen aan u

Met dit ontwerp zetten we dus een volgende stap en zijn wij wederom nieuwsgierig naar uw mening.

Doet u mee?

Groen gebouw

Het woongebouw wordt een natuur-inclusief gebouw en zal daardoor de biodiversiteit in de buurt versterken. In het ontwerp is gezocht om het groen op een optimale manier in te zetten. Als metafoor gebruiken wij een berg, waarbij aan de voet van de berg veel groen en bomen zijn te vinden, naar boven toe wordt de berg steeds steenachtiger. In Leiden Zuid-West komen de meeste vogels en insecten tot een hoogte van ongeveer 25 meter, ook plantensoorten zullen zich tot een hoogte van 25 meter goed thuis voelen. Daarom hebben wij gekozen om vooral de eerste 25 meter van het gebouw groen aan te kleden. Denk daarbij aan groene daken, groene balkons, maar ook een groene inrichting van het maaiveld rondom het gebouw. Door het toevoegen van veel en hoogwaardig groen wordt bovendien op regenachtige dagen water opgenomen en zorgt het bij warme dagen voor verkoeling. Naar boven toe wordt de inzet van het groen minder, net als bij een berg. De bakstenen in de gevel sluiten straks mooi aan op het groen.