Participatie

Groei samen

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie zijn door de gemeenteraad in 2019 vastgesteld. Van Rhijn Projectontwikkeling is hetzelfde jaar gestart met de ontwikkeling. Op basis van de uitgangspunten zijn met omwonenden participatietrajecten doorlopen. Voorstellen van omwonenden zijn in het plan meegenomen, zoals extra groenstroken en bomen, voldoende afstand tot bestaande woningen en de situering van ruimten voor maatschappelijke voorzieningen in de plint aan de Vijf Meilaan/Churchilllaan.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent De Premier?

Downloads

Documenten

Evaluatierapport Participatie
Brochure participatie deel 2
Folder participatie
Participatie presentatie
Toelichting deel 1 en 2
Nota van Uitgangspunten
Amendement I
Amendement II
Amendement III
Vastgesteld besluit

Downloads

Video's

Presentatie participatie 2.0
Toelichting modelplan Jan van Duijn
Toelichting modelplan Ton van ’t Hoff
Toelichting modelplan bouwplan
Toelichting modelpresentatie bouwplan deel 1
Toelichting modelpresentatie bouwplan deel 2