De 4 varianten

Op basis van de Nota van Uitgangspunten en gesprekken met afvaardiging van een aantal omliggende VvE’s zijn er een 4-tal varianten opgesteld waarmee de komende periode de participatie wordt opgestart. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en suggesties te doen. Ga naar ‘Doet u mee’ om uw mening te delen.

Doet u mee?
dev-variant-A
23 Bouwlagen, ca. 70 meter
5 Bouwlagen, ca. 16 meter
5 Bouwlagen, ca. 16 meter
2 Bouwlagen, ca. 7 meter

Variant A

Variant A is exact gelijk aan Model 2 uit de NvU. In deze variant zitten ca. 200-300 appartementen en ca. 300 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Het parkeren wordt, uit het zicht, op de begane grond en eventueel op de 1e verdieping opgelost. Mocht het nodig zijn dan kan ook ondergronds worden geparkeerd of een parkeersysteem worden toegepast. De plint (het onderste deel van het gebouw) van deze variant bestaat uit 2 bouwlagen. Boven op deze plint is een hofbebouwing van 3 bouwlagen te zien. De toren heeft een hoogte van 70m. De afstand t.o.v. de bestaande bebouwing aan de Eduard van Beinumstraat is ca. 27,5 meter.

dev-variant-B
23 Bouwlagen, ca. 70 meter
8 Bouwlagen, ca. 25 meter
5 Bouwlagen, ca. 16 meter
2 Bouwlagen, ca. 7 meter

Variant B

In variant B is gekeken naar een stevige bijdrage aan het ‘stadsgevoel’ van de Churchilllaan door aan deze zijde de hofbebouwing te verhogen met 3 extra bouwlagen ten opzichte van Variant A. Voor de rest is deze variant gelijk aan variant A qua bouwhoogtes en indeling. In variant B zijn ook meer woningen aanwezig en daardoor uiteraard ook meer parkeerplaatsen nodig.

dev-variant-C
23 Bouwlagen, ca. 70 meter
7 Bouwlagen, ca. 22 meter
4 Bouwlagen, ca. 13 meter
1 Bouwlaag, ca. 4 meter

Variant C

In variant C wordt zowel de plintbebouwing als de hofbebouwing verlaagd.
Hierdoor ontstaat er een betere aansluiting met de bestaande bouwhoogte aan de Eduard van Beinumstraat. Wel blijft de hofbebouwing aan de Churchilllaan iets hoger waardoor de gewenste uitstraling hier wordt versterkt en waardoor ook het gewenste aantal m2 vloeroppervlak kan worden gebouwd.

dev-variant-D
22,5 Bouwlagen, ca. 68 meter
7,5 Bouwlagen, ca. 23 meter
3,5 Bouwlagen, ca. 11 meter
0,5 Bouwlaag, ca. 1,5 meter

Variant D

In variant D is gestudeerd om meer afstand te maken aan de Eduard van Beinumstraat. De gevel wordt hier meer ‘naar binnen’ gelegd. De afstand van deze gevel ten opzichte van de bestaande bebouwing aan de Eduard van Beinumstraat is nu ca. 33,5 meter. Om vergelijkbare vloeroppervlakte te kunnen maken is het dan wel nodig om nog één extra bouwlaag bij het hof aan de Churchilllaan te maken. In deze variant laten we het gebouw ook een halve laag zakken, zodat er een halfverdiepte parkeerlaag kan worden gemaakt. Deze halve verdieping kan met een groen talud uit het zicht worden gehaald. Het gehele gebouw is dus een halve verdieping lager. Het halfverdiepte parkeren met talud zorgt voor minder direct contact met de straat.

Direct contact met de straat en daardoor levendigheid op straat is één van de belangrijkste voorwaarde die is vastgesteld in de NvU. Het halfverdiept parkeren met talud zorgt voor minder direct contact met de straat en voldoet dus niet geheel aan de gestelde kaders van het NvU en vraagt extra aandacht in een nadere uitwerking.