Skip to main content

De hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan krijgt de komende jaren een heel ander karakter. Hier komt een woongebouw dat er vriendelijk uitziet, van dichtbij en veraf. Een gebouw dat zich geleidelijk opent voor bewoners, bezoekers en de buurt. Een klein leefgebied voor planten en dieren, met veel groene gevels en daken en een hof. Een nieuw herkenningspunt voor de wijk en de stad.

‘De Premier’ wordt een thuis voor ongeveer driehonderd huishoudens. Er komen appartementen en huizen in verschillende types voor een heel diverse groep mensen: sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters en doorstromers van alle leeftijden. Goed nieuws dus voor alle mensen die (soms al lang) op zoek zijn naar een woning in Leiden.

Zo’n plan heeft natuurlijk impact op de omgeving. ‘Wat betekent dit voor ons uitzicht, de parkeerdruk in de buurt, het karakter van de wijk?’ Het zijn enkele vragen die omwonenden terecht stellen en waar wij als ontwikkelaar op willen én kunnen inspelen. Want wij zijn er niet alleen om woningen te bouwen, maar ook om buurten mooier, prettiger en duurzamer te maken.

Daarom zijn wij sinds eind vorig jaar, samen met de architect, in gesprek met een vertegenwoordiging van buurtbewoners: de Torenflatcommissie. Ons gezamenlijke doel is een gebouw waar bewoners en omwonenden de komende tientallen jaren blij mee zijn. We hebben goed geluisterd naar de wensen van de buurt en allerlei varianten voor het plan onderzocht. Eéntje springt eruit!

We zijn nu al trots op wat het gaat worden. Maar we zijn er nog niet. Met u willen we graag in gesprek over een aantal zaken. Net zoals de Torenflatcommissie ons veel goede inzichten heeft gegeven, hopen we dat ook u nog een paar parels voor het plan in petto heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat u de wensen van de buurt in dit ontwerp terugziet. Misschien bent u er wel enthousiast over, of ziet u hoe het nog beter kan worden. We horen het graag!

Jan van Duijn
Directeur Van Rhijn Projectontwikkeling