Groei groen met De Premier

Groene locatie: een verticaal bos

De Premier ademt groen: het gebouw wordt uitgevoerd met groene daken en de gevel wordt onder andere begroeid met klimplanten, zoals blauweregen of hop. Ook wordt een daktuin aangelegd. Door het opvallende groene aanzicht lijkt het daarmee op een verticaal bos, dat insecten en vogels aantrekt. Alle planten zullen vanaf de oplevering organisch uitgroeien tot hun volwassen vorm. De aanblik van het bijgevoegde beeld zal zich daarom pas na ongeveer acht jaar hebben gevormd.

Rondom het gebouw bevinden zich bomen en een groenstrook. Hierin bevindt zich een verdieping, wadi genaamd, waarin overtollig regenwater tijdelijk wordt opgeslagen.
Al het groen van De Premier geeft verkoeling, draagt bij aan vermindering van hittestress en helpt water te reguleren. Zo ontstaat een aangename, groenere leefomgeving met meer biodiversiteit.

Een vergroeningsplan maakt deel uit van het ontwerp.

Vergroening

Biodiversiteit in De Premier

De Premier wordt een echt organisch en natuur-inclusief gebouw, dat maximaal bijdraagt aan de biodiversiteit. Op en rond het basement, de eerste 25 meter hoogte, zijn veel extra planten en bomen aangebracht. Deze vormen gezamenlijk een aantrekkelijke groene loper voor bijen, vlinders en stadsvogels. Zij kunnen zich zo eenvoudig verplaatsen naar grotere hoogte. Ook zijn hier nestkasten voor zangvogels en insectenhotels te vinden.

Op het eerste blok zullen minder dieren voorkomen, maar de balkons en begroeide gevels geven een groene beleving met voldoende verblijfsplekken voor vogels of vleermuizen. De oriƫntatie op de zon zorgt dat de beplanting hier goed kan groeien. Het tweede blok is hoger en georiƫnteerd op het noorden en oosten. Deze gevels zijn minder groen, maar zijn ook nog zeer geschikt voor nest- en schuilgelegenheid.

De opbouw van het groen is te vergelijken met een berg: bossen aan de voet, die naar boven toe weides worden en uiteindelijk steenachtig aan de top.

Meer groen in de gebouwde omgeving zorgt namelijk voor positieve effecten en is dan ook belangrijk voor nu maar met name ook voor de toekomst. Groen draagt bij aan schonere lucht, verlaagd hittestress, helpt water te reguleren en zorgt voor prettiger klimaat door verdamping. Daarnaast geeft het een prettig uitzicht wat weer bijdraagt aan de mentale gezondheid van de bewoners en de omwonenden. Groen is een plek waar mensen bijeenkomen, waar sociale cohesie ontstaat. Maar bovenal is groen een plek voor ecologie en biodiversiteit.

Bekijk het vergroeningsplan